Samenwerken om het dorp mooi te houden


Geldgebrek in ons Hongaars dorpje creatief opgelost door samen te werken

Veel zonneschijn, af en toe een regenbuitje en een klein Hongaars dorp dat meer 'groen' heeft dan asfalt. Lijkt een perfecte plek. Dat is het ook, ware het niet dat de crisiswind die door heel Europa waart ook dit kleine dorpje aandoet. Ons dorp, dat temidden van velden en akkers ergens op het platteland van Hongarije ligt, heeft heel veel openbaar groen. Langs de straat zijn vele meters brede bermen, een voetbalveld, eindeloze grote grasvlakten afgewisseld met mooie oude bomen. Vooral in het voorjaar, als het gras na een mals voorjaarsbuitje de hoogte in schiet, is het veel werk om het gras kort te houden. Regelmatig hoor je de grasmaaiers en bosmaaiers in het dorp. Dit jaar was het opvallend stil en het gras kon ongebreideld zijn gang gaan. Reden? De gemeente heeft te weinig geld. Normaal gesproken wordt het openbaar groen onderhouden, de gemeente heeft daar uiteraard een budget voor. Het werk wordt niet uitgevoerd door een bedrijf maar door mensen uit het dorp zelf, die daar uiteraard voor betaald worden. Dit jaar was er te weinig geld voor de voorjaars werkzaamheden.

Toen kwam iemand op het idee om een oproep te doen aan alle dorpelingen om mee te helpen om het dorp weer op orde te krijgen. De gemeente zou in natura betalen, dat betekent in Hongarije een eet- en drinkfestijn van iets maken. Dat zou in ieder geval goedkoper zijn dan de arbeiders uitbetalen. Dus werd er al vroeg in de morgen op het grasveldje naast het cafeetje begonnen met koken.

de brede groenstrook die door ons dorp loopt wordt gemaaid


Op de bewuste zaterdagmorgen was het gezellig druk bij het verzamelpunt. Alle gemeentegrasmaaiers en -bosmaaiers waren al snel verdeeld. Sommigen hadden hun eigen machines meegenomen, een litertje 'gemeente'benzine in de tank en maaien maar. Jong en oud, man of vrouw, burgemeester of werkeloos, heel veel dorpelingen, inclusief wijzelf, staken de handen uit de mouwen om het dorp op orde te krijgen. Er heerste een gemoedelijke sfeer en van enige organisatie of leiding was geen sprake. Iedereen wist wat er te doen was en waar het werk gedaan moest worden. Cs. de plaatselijke elektricien wist een aantal kapotte grasmaaiers weer aan de praat te krijgen. S. en F. waren de hele morgen in de weer met de kookpot en kookten vissoep. T. reed in het gemeentebusje door het hele dorp en deelde flesjes bier uit en benzine voor de grasmaaiers. Slecht ter been? Een kruiwagen gevuld met onkruid bood die dag genoeg houvast om mee te doen.


iedereen helpt mee, ook de vrouwen....


.... en de mensen die de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn


Het was prachtig weer en in plaats van de gebruikelijke stilte was er een lawaai van tientallen grasmaaiers en bosmaaiers in het dorp te horen. Het deed mij denken aan een bijenvolk dat druk in de weer is rond de bijenkast. De perken werden geschoffeld, struiken gesnoeid, de bron schoongemaakt en iemand met een tractor maaide het voetbalveld. Een dorpsgenoot had van een omgewaaide boom met de kettingzaag twee mooie zitbanken gemaakt en die werden nu voorzien van een kleurtje.

de zitbanken, door een dorpsgenoot gemaakt van 
een omgevallen boom, wordt afgeladen


En toen….. was het werk én de vissoep klaar en werd het nog gezelliger. Samen eten en drinken, aan tafel zitten of ergens in het gras. Verhalen vertellen, flauwekul maken en gek doen of naar ons haperende Hongaars luisteren dat vervolgens voor hilarische taferelen zorgt. Een dag hard werken, een gezellig samenzijn met als resultaat dat het dorp er weer mooi bijligt.

(bier)pauze na uren maaiwerk


de burgemeester werkt
gewoon mee


koken voor iedereen
Hongaarse vissoep maken


slechts een paar van de vele dorpsbewoners die meegeholpen hebben
na het werk samen eten, drinken en uren kletsen